• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

U Beogradu 29. oktobra, u organizaciji MINPOLJ-a, sektora za ruralni razvoj, održana je radionica „ IPARD II mera za LEADER pristup na kojoj je učestvovao LAG FGD. Ciljevi radionice su bili da se unapredi znanje o sprovođenju LEADER mera u okviru IPARD programa, kao i da se predstave i prodiskutuju opcije za odabir lokalnih strategija (LDS) Lagova i način sprovođenja mere.

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved