• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

O udruženjuIstorijat

Pripremni proces za osnivanje LAG FGD je bio izuzetno složen zbog iskrene posvećenosti principu „odozdo-ka-gore“. Proces je počeo krajem novembra 2014. godine u formi neformalne regionalne inicijative, sa učesnicima uglavnom iz civilnog i javnog sektora.

Usledili su Info dani u svih 5 opština, na kojima je učešće uzelo preko 250 lokalnih aktera i građana, što je omogućilo uključivanje privatnog sektora. Nakon 5 meseci je organizovana LEADER 1 konferencija u Vrdniku i potpisivanjem protokola, ova neformalna inicijativa je zvanično prerasla u stvaranje lokalnog partnerstva 3 sektora, oličena u formi nove Lokalne akcione grupe i LAG područja, koga čine 4 opštine, učesnice procesa. Nakon toga, sledilo je 5 opštinskih i 1 regionalna SWOT radionica, kao i niz sastanaka na izradi Statuta nove organizacije.

Tokom 9 meseci rada u formi neformalne inicijative, održan je niz međuopštinskih sastanaka u opštinama učesnicama: Sremski Karlovci, Irig, Beočin i Bačka Palanka. Opština Šid se nešto kasnije uključila, u 3. mesecu trajanja inicijative. Tokom procesa, opština Irig je odustala u fazi izrade Statuta i učesnici iz 4 opštine su dovršili započet proces i uspešno formirali pravno lice, Lokalnu akcionu grupu Fruška gora-Dunav, u formi udruženja.


Postanite član            Popunjenu pristupnicu možete dostaviti elektronskom poštom kao skeniran dokument ili u papirnoj formi, pismom

NAŠE AKTIVNOSTI...

ČLANSTVO/SARADNJA

LAG Fruška gora-Dunav je članica ELARD-a. Imamo potpisane protokole o saradnji sa: Regionalnom razvojnom agencijom „Srem“, Nacionalnim Parkom „Fruška gora“, LAG Baranja (HR), RDA Rodopi (GR).

Realizujemo...

„LEADER konferencije“ kao format za međunaordnu LAG saradnju i „Ruralni glas“, kao format za LAG saradnju na nivou APV. Od 2015. godine, održali smo 2 LEADER konferencije i 1 Ruralni glas.

Radimo na..

pripremi programskog dokumenta koji se odnosi na jačanje lokalnih kapaciteta za primenu IPARD 2 programa u AP Vojvodini.

Ko čini LAG Fruška gora-Dunav

Javni Sektor
26%
Civilni Sektor
41%
Biznis Sektor
33%

NAŠI ČLANOVI

    All rights reserved