• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

Upravni odbor

RB Ime i prezime Pravno lice Adresa Elektronska adresa Sektor
 
1 Aleksandar Žderić, predsednik Udruženje vikendaša “EKO-Neštin” Neštin, Vikend zona 1 ekonestin@gmail.com Civilni
2 Andrija Latiško PoLjoprivredno gazdinstvo”Lasal” Neštin, Susečki put bb latiskoa@gmail.com Privatni
3 Zoran Jovičin Skupština Opštine Bačka Palanka (LER) Bačka Palanka, Fabričko naseLje 18 jovicinzoran1@gmail.com Javni
4 Snežana Daničić Klanica “Niks” Dunavska bb, 21300 Beočin snezana.danicic@beocin.rs Privatni
5 Tomislav Mladenović Opšta zemLjoradnička zadruga Čot

Milenka Grčića 40,

21300 Beočin

mladenovicbeocin@gmail.com Civilni
6 Sandra Macura, potpredsednik Agencija „ABC-ALFABET “

Cara Dušana A0,

21300 Beočin

sandramacura70@gmail.com Privatni
7 Velimir Ranisavljević, potpredsednik Skupština opštine Šid Karađorđeva 2, Šid velimir.r63@gmail.com Javni
8 Dejan Kojić NVO Centar Za Razvoj Srema Sv. Save 2-6, Šid dejan0504@gmail.com Civilni
9 Dragan Trivanović JIT-Inženjering-Agro doo Milin Do 53, Erdevik, Šid podrumtrivanovic@gmail.com Privatni
10 Dušica Milenković Pokret Gorana Vojvodine Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 5 dulitl.ns@gmail.com Civilni
11 Rajko Marinković, zamenik Opština Sremski Karlovci Sremski Karlovci, Trg B. Radičevića 1 rajko.marinkovic@gmail.com Javni
12 Tamara Popov Vinarija Kiš Sremski Karlovci, Karlovačkog tamara.cr82@gmail.com Privatni
 

 

All rights reserved