• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

Fruška gora, 3. decembra 2016. godine

 

LAG Fruška gora-Dunav je održao svoju II redovnu sednicu Skupštine sa prisutnih 27 od ukupnog broja od 45 članova. Sporost u koracima prema realizaciji IPARD 2 programa je svakako značajno doprinela težem mobilisanju članova da odvoje ceo dan i dođu na skupštinsku sednicu.

Istovremeno, veliki je značaj u tome da je većina članova prihvatila poziv i prepoznala značaj učešća i svog doprinosa ovom događaju. Komentari učesnika tokom same skupštinske sednice upućuju da je prepoznat rad i napor Upravnog odbora uložen tokom proteklih godinu dana, koliko je prošlo od prethodne sednice, u pravcu izgradnje programskih sadržaja i mreže kontakata u zemlji i inostranstvu koji čine osnovnu infrastrukturu LAG FGD kao organizacije.


U opštem delu izveštaja koji je prezentovao predsednik LAG FGD, Aleksandar Žderić, pobrojani su rezultati poput izrađena 3 pravilnika i 2 poslovnika, organizacija “Ruralnog glasa” i 3-dnevne posete grčke delegacije, izrade programskih dokumenata, posete LAG Baranji, ugovaranja partnerstava na novim projektima, podršku manifestacijama i realizacije svega onoga što čini dnevni život organizacije, poput održavanja web sajta, poslovne komunikacije i administracije.


Pored predsednika Žderića, u okviru izlaganja Izveštaja o radu, prezentacije su imali i potpredsednik LAG FGD Rajko Marinković, kao i Dejan Gluvačević, menadžer LAG FGD.


Nakon prezentacije izveštaja o radu, prezentovan je i finansijski izveštaj koji je pokazao da se još uvek najveći deo aktivnosti zasniva na entuzijazmu i odgovornom stavu prema ovom poslu, kada je u dobroj meri izostala podrška opštinskih uprava kao osnovni izvor finansiranja. Donekle je ovakva situacija ublažena podrškom Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kroz 2 odobrena projekta, što je u pozitivnom smislu uticalo i na kredibilnost organizacije.


Tokom rada Skupštine, usvojen je i plan rada sa procenom troškova za 2017. godinu, koji je ocenjen kao realan i malo ambiciozniji od realizovanih aktivnosti u 2016. godini.

Zbog neaktivnosti, 2 člana Upravnog odbora predstavnika opštine Šid su zamenjeni sa druga 2 člana iz redova članova-osnivača LAG FGD iz ove opštine.

Predstavljeno je i zvanično interesovanje kompanije Fiat da preko LAG FGD omogući značajne popuste članovima zainteresovanim za ulaganje u vozni park tokom 2017. godine.


Sednica je trajala 3 časa i održana je u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi u ugodnom ambijentu hotela “Norcev”. Po završetku rada, usledila je radna večera za sve učesnike.
 

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved