• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

B92: Brisel šokirao Srbiju: Ništa od IPARD-a i para

Beograd — Srbija je obaveštena da još ne ispunjava uslove za korišćenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu IPARD, potvrđeno je Beti u vladi i Delegaciji EU u Srbiji.

25126541057e52ce25e6b9025613732_w640

Ostatak vesti je na stranici http://www.b92.net/biz/vesti/agro-biz.php?yyyy=2016&mm=09&dd=23&nav_id=1180133

Vidi se iz vesti, da su sredstva koja su već odobrena, dostupna do kraja 2018., ali šta ovo odlaganje znači za nas, kao LAG FGD i naše članstvo? Ispod ove agencijske vesti (na internet stranici B 92), dali smo

Komentar:

Kao što nacionalni nivo nije dovoljno razvijen da bude akreditovan, tako nije ni područni nivo, kao deo celovitog sistema institucija koje IPARD zahteva.

Decentralizacija koja se pominje u tekstu treba da se sprovodi upravo – preko nedostajuće mreže područnih institucija – lokalnih akcionih grupa, koje su udruženja privatnog, civilnog i javnog sektora i treba da nose ruralni razvoj na lokalu kao celovitom području formiranom na teritoriji više opština.

IPARD je mnogo više od finansiranja, on stvara zahtev da se na nacionalnom i područnom nivou stvori zajednička mreža institucija koje će sistemski nositi ruralni razvoj – to je dugotrajan proces.

Tek kada se akredituju i nacionalni i područni nivo, IPARD je u skladu sa LEADER pristupom, koji je jedan od uspešnijih razvojnih koncepata u EU.

Hrvati su dobar primer koliko je razvijena mreža područnih i nacionalnih institucija omogućila da se poboljša kvalitet života na selu, a hrvatska mreža LAG-ova je izborila pravo malog proizvođača da pristupi ovim fondovima, iako su jake firme pokušale da im ovo pravo ugroze i ove godine gube bitku, a videćemo da li i rat…

 

Zaključak

Ova situacija na daje vremena da razvijamo LAG-ove kao lokalne kapacitete za razvoj.

Kašnjenje koristimo da stvaramo uslove da lokalni nivo sam odredi svoje prioritete – napisani u formi strateškog plana i tek onda – povuče sredstva u skladu sa tim odlukama.

To radimo u saradnji sa našim partnerima, pre svega Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, zato smo organizovali Ruralni glas i napisali Manifest sa Ruralnog glasa (može se naći u vestima na našem sajtu).

Za sada, odobravanje IPARD 2 Programa bi trenutno pokazalo nesklad naših snaga i dogovora kako da ova sredstva sistemski investiramo u održiv razvoj i moguće – da bi se stvorio pritisak ka eventualno koruptivnoj, ali svakako nebalansiranoj raspodeli sredstava.

Pored mreže LAG-ova kao stručnih oslonaca za razvoj, postavlja se i pitanje stručnosti za izradu projektne dokumentacije za konkurse po IPARD merama, pa je neophodno i ovom smeru delovati ka okupljanju lokalnih snaga, mladih ljudi i konsultanata koji su dovoljno stručni i zainteresovani da se uključe i podrže ruralni razvoj u svojim sredinama.

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved