• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

dsc_0112-735x303

 

Objavlјeno: 20. oktobra 2016.

Sektor za kontrolu na licu mesta Uprave za agrarna plaćanja nedavno je započeo obuke novozaposlenih kontrolora, u cilјu što bolјe pripreme za predstojeće aktivnosti u okviru IPARD II programa. Kroz simulaciju kontrole na licu mesta u preduzeću Kosmaj komerc, ogranku vinarije Pantić, koje je konkurisalo za nacionalna podsticajna sredstva, novozaposlenima su prikazane sve faze postupka kontrole po pravilima IPARD II programa.

Kontrole na licu mesta, kao deo Sistema kontrole, utvrđuju da li je operacija za koju je podnet zahtev prihvatlјiva i da li se ona sprovodi u skladu sa važećim pravilima i prihvaćenim obavezama. Proverom se utvrđuje tačnost podataka koje je primalac obezbedio svojim predmetnim dokumentima. Nakon svake kontrole na licu mesta sačinjava se kontrolni izveštaj koji omogućava pregled detalјa izvršenih provera.

S obzirom da se radi o kontroli korišćenja podsticajnih sredstava koja će biti obezbeđena iz EU fondova, proces kontrole je veoma složen i odvija se u tri faze. Nakon administrativne obrade zahteva, kojom je utvrđeno da su ispunjeni svi uslovi zahtevani Konkursom, obavlјa se „nulta faza“ kontrole, kojom se na licu mesta proverava da li je korisnik započeo investicuju za koju konkuriše. Kontrola pre plaćanja se odvija pre isplate sredstava, kako bi se utvrdilo da li je investicija realizovana u celosti i u skladu sa predloženim projektom, da li je privedena nameni i stavlјena u funkciju.

Završna „ex-post“ kontrola, koja se obavlјa posle isplate sredstava, na terenu utvrđuje da li je investicija održana i da li su dostignuti standardi EU na kraju investicije. Primalac podsticajnih sredstava iz IPARD II programskih mera je obavezan da obavlјa aktivnost za koju je dobio podsticaj u vremenskom periodu od najmanje pet godina nakon isplate, da ne vrši suštinske promene investicije, niti da otuđi predmet podsticaja. U slučaju konstatovanja nepravilnosti, korisnik će biti u obavezi da vrati sredstva iz IPARD II programa.

Kontrolori sprovode kontrole na licu mesta određenih investicija najmanje jednom u periodu od pet godina nakon isplate podsticaja. Kontrola se može prethodno najaviti pod uslovom da svrha kontrole nije ugrožena, a trajanje provera je strogo ograničeno na minimalni potrebni vremenski period. U zavisnosti od okolnosti, kontrole mogu biti i vanredne. Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora do trenutka isteka pet godina od realizovane investicije.

 

Tekst preuzet sa sajta republičkog Ministarstva poljoprivrede: http://uap.gov.rs/vesti/nekategorizovano/krenuo-ciklus-obuka-za-kontrolu-na-licu-mesta/

 

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved