• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

 


LAG članstvo:

Sa zadovoljstvom ističemo da se LAG članstvo širi. Na VII sednici Upravnog odbora LAG FGD (uz delimično prisustvo i Nadzornog odbora), razmatrana su 4 zahteva za članstvo:

  1. Udruženje za promociju Fruške gore “Šarene taljige” iz Banje Vrdnik, Irig;
  2. Udruženje građana “Stav” iz Bačke Palanke;
  3. Udruženje građana “Dunav 1245” iz Sremskih Karlovaca i
  4. Fondacija “Zavičaja kuća” iz Sremskih Karlovaca.

Prva 2 zahteva su odbijena zbog situacije da su sedišta udruženja locirana van LAG područja, a poslednja 2 zahteva su odobrena. Komisija za rad sa članstvom je razmatrala informaciju sa sajta APR o promeni adrese sedišta Kamping asocijacije Vojvodine iz Sremskih Karlovaca u Novi Sad i dostavila predlog Upravnom odboru da se ova organizacija briše  iz članstva, što je Upravni odbor jednoglasno usvojio na svojoj VII sednici.


LAG pravilnici:

Usvojena su 3 nova pravilnika, koji su sada dostupni na našoj Internet stranici “Dokumenti”:

  1. Pravilnik o radu LAG Kancelarije;
  2. Pravilnik o sistematizaciji LAG poslova;
  3. Poslovnik o radu Upravnog odbora.

LAG članarine:

Razmatrano je uvođenje članarina i predlog Pravilnika koji će biti razmatran na narednoj sednici Upravnog odbora je dostupan na Internet stranici “Dokumenti”. Usvojeno je da će nakon usvajanja Pravilnika o članarinama biti uvedene članske kartice sa čipom koje će omogućiti popuste u međusobnom poslovanju članica LAG FGD. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora o preferincijalnoj saradnji sa hotelom “Norcev”, koji će omogućiti popust do 30% za sve članove LAG FGD.


LAG saradnja:

Usvojeno je da LAG Fruška gora-Dunav potpiše već usaglašen tekst Protokol o saradnji sa Udruženjem za promociju Fruške gore “Šarene taljige” iz Vrdnika, možda na “Ruralnom glasu”. Protokol o saradnji je dostupan na našoj Internet stranici “Dokumenti”. Očekujemo i skoro potpisivanje usaglašenog teksta Protokola o saradnji sa Garancijskim fondom.


LAG aktivnosti:

LAG FGD je konkurisao na 2 konkursa Sekretarijata za poljoprivredu: prvi konkurs obezbeđuje podršku radu udruženja u poljoprivredi, a drugi konkurs podršku za organizaciju manifestacija.

LAG FGD je pripremio plan održavanja manifestacije “Ruralni glas” u saradnji sa Nacionalnom LEADER mrežom, sa ciljem uspostavljanja saradnje sa primarno, vojvođanskim LAG-ovima i razmatranja nekih novih formata za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Plan je bio da se manifestacija održi 14. maja 2016. U situaciji kada su izbori postali prioritetna aktivnost i kada je još neizvesna podrška Sekretarijata, ovaj datum će svakako biti pomeren, ali se nadamo da održavanje manifestacije ipak, neće biti dovedeno u pitanje.


 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved