• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

3. decembra 2016., Fruška gora

 

LAG Fruška gora-Dunav je organizovao LEADER 3 konferenciju na temu „IPARD Izazovi u R. Srbiji i AP Vojvodini“ na kome su učešće uzeli članovi LAG FGD iz 4 fruškogorske opštine (Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka i Šid) i predstavnici Garancijskog fonda Vojvodine.

U okviru ove teme je održana edukacija članova LAG FGD o svim elementima i uslovima koji moraju biti ispunjeni za otpočinjanje IPARD 2 Programa u R. Srbiji u pogledu institucija i dokumenata, na nacionalnom i lokalnom nivou. U okviru edukacije, prezentovana su hrvatska i iskustva u regionu u pogledu sistemskih prepreka i pretnji, koji su uslovili da realizacija npr. hrvatskog IPARD-a u prvim godinama bude simbolična, prema podacima hrvatske Privredne komore, tokom prve godine IPARD Programa je realizovano svega 0,15% odobrenih sredstava.

Nakon održane edukacije, analizirana su iskustva u regionu, posebno R. Hrvatske i sličnosti sa situacijom u našoj zemlji. Predstavnici javnog sektora (opštinskih uprava) su na bazi dobijenih informacija i hrvatskih iskustava analizirali i prezentovali situaciju u svojim sredinama u pogledu kapaciteta za uspešnu primenu IPARD programa.

Opšta konstatacija je da na lokalnom nivou kapacitet još nije adekvatan potrebama koje će Program tražiti kada se otpočne sa njegovom primenom i da je kapacitet LAG FGD neophodan da podrži kako pripremu, tako i primenu, odnosno korišćenje programskih mera predviđenih dokumentima IPARD 2 programa u R. Srbiji.

Predstavnici Garancijskog fonda Vojvodine su detaljno upoznali učesnike sa programima koje realizuje Fond i pozvali ih da u većoj  meri koriste usluge i finansijske proizvode Fonda, a posebno su pojasnili mesto i ulogu Fonda u predstojećem IPARD 2 Programu. U tom smislu su sa svoje strane, edukovali učesnike i doprineli boljoj informisanosti članova LAG FGD o mogućnostima za jeftinije kreditiranje i smanjenje formalnosti u pogledu obezbeđivanja finansija za svoje investicije, unutar i van IPARD sheme finansiranja.

Glavni rezultat LEADER 3 konferencije je da je ujednačen nivo informisanosti svih učesnika o ovoj temi i da je aktuelizovana problematika Programa na lokalnom nivou, što je bilo postavljeno kao glavni cilj Konferencije.

Edukaciju koja je održana u okviru LEADER 3 konferencije je podržao Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine putem sufinansiranja programskih aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom. Ovim putem se u svojstvu organizatora, zahvaljujemo predstavnicima pokrajinskog Sekretarijata na pruženoj podršci.

 

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved