• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

2015. godine Opštine Sremski Karlovci,Beočin,Šid i Bačka Palanka osnovale su LAG Fruška gora –Dunav uz pomoć Lokalnog Razvoja Vođenog Zajednicom (CLLD ) pristupa, koji uvodi .LAG-ove kao alat IPARD programa, čiji je prioritetni zadatak izrada Strategije ruralnog razvoja.

LAG FGD čine predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora,koji su podjednako zastupljeni, bez mogućnosti preglasavanja. Iskustva koja smo koristili pri formiranju došla su iz Hrvatske, Slovenije. Češke kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u okviru svojih nadležnosti doneo je
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU I SPROVOĐENJE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA – ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 3/19 od 18. januara 2019. godine – i na osnovu tog pravilnika LAG FGD je bio u obavezi da usaglasi svoj STATUT i predvidi nofe oblike organizovanja po pravilniku.
Vanredna Skupština LAG FGD je zakazana za 13. jul 2019. godine u 18:00 u Skupštinskoj sali Opštine Beočin . Skupštini je prisustvovalo 30 osnivača od 45, i 7 kandidata za članove LAG FGD. Izabrani su Predsednik Skupštine LAG-a Slobodan Radovanović iz Šida i potpredsednik Skupštine Siniša Vujasinović iz Neština.
Izvršeno je usaglašavanje STATUTA LAG FGD sa Pravilnikom ministarstva, izabran novi Upravni odbor na čelu sa Snežanom Daničić iz Beočina,novi Nadzorni odbor, Grupa za planiranje i Komisija za odabir prioritetnih projekata.
Sledeće aktivnosti su akreditacija LAG FGD i pripremanje dokumentacije za obezbeđivanje podsticaja za pripremu Lokalne Srtategije Ruralnog Razvoja ( LSRR ) područja kao i obezbeđivanje podsticaja za sprovođenje LSRR.

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved