КОНФЕРЕНЦИЈА CoCoBeLa у Чешкој Републици, Хранице 10.-11. септембар 2018.

Конференција о међународној сарадњи међу лаговима је одржана 10. и 11. септембра у Храницама, малом граду у руралном делу Чешке Републике. Конференција се одржала у локалном хотелу Центрум под покровитељством ЦЕИ ,,Централне Европске Иницијативе“, Министарства пољопривреде и Националне руралне мреже. Организована је од стране Развојне агенције Хранице и ЛАГ Храницко.

Учесници конференције су били представници организација ујкључених у рурални развој од држава Вишеграда, Хрватска, Литванија, Србија (ЛАГ Фрушка гора – Дунав), Македонија, Босна и Херцеговина и Албанија. Сврха конференције је разговор о могућој међународној сарадњи кроз ЛАГ-ове.

Конференцију је отворио председник Националне мреже ЛАГ-ова Чешке Републике, а следио је рад кроз презентације представника европских институција као што су Европски економски и социјални комитет (EESC), Европска мрежа за рурални развој (ENRD) и Европска LEADER асоцијација за рурални развој (ELARD).

Кроз два дана у радионицама представљене су могућности и примери добре праксе међународне сарадње у руралним подручјима.

Закључак конференције је да је неопходно да се укључе иновације и нови алати у међународној сарадњи као и да се треба фокусирати на младе и пословне људе у руралним подручјима као и креирати више могућности за међународну сарадњу између ЛАГ-ова и других организација које се баве руралним развојем.