КУПУЈ С ПРАГА, КУПУЈ ДОМАЋЕ, продајна изложба пољопривредних производа у организацији Локалне акционе групе Фрушка гора-Дунав

Локална акциона група Фрушка гора-Дунав (ЛАГ ФГД) која је ове године акредитована од стране Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде са Локалном стратегијом руралног развоја која је оцењена као трећа од укупно 22 у Републици Србији, реализује један од приоритетних пројеката из своје Стратегије кроз јачање капацитета малих и средњих пољопривредних газдинстава као и удружења грађана који се искључиво баве производњом домаћих производа.

Пројекат КУПУЈ С ПРАГА, КУПУЈ ДОМАЋЕ покрива мале произвођаче са територије ЛАГ-а Фрушка гора- Дунав а то укључује општине Беочин, Шид и Бачку Паланку (МЗ Нештин и МЗ Визић).

Сајам у Беочину је први од укупно три која се организују у Шиду и Бачкој Паланци у следећих неколико месеци.

Сајам ће се одржати 10. јула на централном тргу у Беочину где ће излагачи у периоду од 17:00 до 23:00 часа имати прилику да покажу домаће производе ( пекмез, џем, сокови, мед, сиреви, месни производи и вино) посетиоцима како са локала тако и гостима из околних места.

Уз пољопривредне производе на сајму ће бити изложени и различити предмети из домаће радиности кроз удружења жена са територије ЛАГ-а.

Такође ће бити могуће учествовати у наградној игри, а манифестација има и хуманитарни карактер пошто ће котизација ићи у корист наше суграђанке, девојчице Лане Јовановић из Раковца.

Ово је први сајам те врсте и надамо се да ће добром посећеношћу постати пример добре праксе као и редовна годишња манифестација у организацији ЛАГ-а Фрушка гора-Дунав на подручју своје територије.