ЛАГ ФРУШКА ГОРА – ДУНАВ ОДРЖАО SWOT РАДИОНИЦУ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 2020-2023.године

05.09.2020. године

У прелепом амбијенту ресторана Атос, на Корушки, одржана је SWOT радионица имплементације пројекта Локална стратегија руралног развоја 2020-2023.године, у организацији ЛАГ Фрушка гора-Дунав.

Радионицу је отворила Снежана Даничић, Председник УО ЛАГ Фрушка гора-Дунав, а активности на SWOT радионици, менаџер Жељка Јарић.

Око 30 представника цивилног, приватног и јавног сектора су имали прилике да присуствују SWOT радионици и на транспарентан начин омогућено је укључивање јавности у управљање локалним развојем, те су кључни актери у развоју ЛАГ-а упознати са смислом, важношћу и остваривањем партнерства у развоју. Будући да развојна стратегија није само документ него је то процес, начин мишљења и деловања свих укључених у развој ЛАГ-а Фрушка гора-Дунав, припрема овог документа је тек први корак у заједничком напору према остваривању циљева руралног развоја региона.

Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством пољопривреде, водипривреде и шумарства, Управе за аграрна плаћања које је, уз своју финансијску подршку, финансирало пројекат израде стратегија за све регистроване локалне акционе групе које су поднеле захтев на Јавни позив у 2019.години. Пројекат обухвата регион лаг подручја, општине Беочин, Шид (изузев Кукујеваца и Бингуле) и део Бачке Паланке (Нештин и Визић).

Локална стратегија руралног развоја – Коперникус РТВ Шид