Одржана LEADER 1 Развојна конференција Фрушкогорско-дунавског региона у Врднику 1-2. април 2015.

Конференцији су присуствовали учесници из општина Шид, Бачка Паланка, Ириг, Беочин и Сремски Карловци који су кроз радионице током два дана утврдили главне проблеме који коче развој у овом региону, анализирали могуће узроке проблема, израдили листу развојних шанси у региону, анализирали и оценили предности и мане развојних шанси и коначно усвојили листу развојних шанси.

Након 5 Инфо дана одржаних током јануара и фебруара месеца у општинама Шид, Бачка Паланка, Ириг, Беочин и Сремски Карловци у склопу информативне кампање, где су учесници добили прву информацију о једном, за Србију новом, развојном механизму, наредни корак је у правцу повезивања и активирања учесника селектованих у периоду информативне кампање.

Развојна LEADER 1 конференција је први корак где учесници добијају прецизан формат у коме могу да активно раде и тачка од које ће њихово учешће бити све интензивније у сваком даљем кораку

Сврха конференције је да:

  1. Учесницима пружи детаљнији увид у основни механизам LEADER, односно CLLD развојног приступа
  2. Започне стварање тимског духа будуће Локалне акционе групе, кроз окупљање учесника из 5 фрушкогорских општина и могућност да се међусобно упознају кроз рад
  3. Омогући учесницима да заједнички раде и у духу разумевања размене своја мишљења и ставове на теме које су свима заједничке у области руралног развоја
  4. Представи нов формат рада за анализу ппроблема и развојних шанси у Фрушкогорско-дунавском региону
  5. Подстакне и активира учеснике да узму учешће у даљим активностима у процесу формирања ЛАГ ФГД, све до коначног укључивања у њен рад кроз чланство у организацији
LEADER 1 развојна конференција