4 R
4 T
4 T
Slama - Foto Ismet Isa Ademovski (Large)
epic
Dunav - Foto Ismet Isa Ademovski (2) (Large)
epic

О нама

Локална акциона група „ Фрушка гора-Дунав“(ЛАГ ФГД) је удружење основано са циљем подршке ЛЕАДЕР програму и израде и имплементације Локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР), кроз коју ће помоћи да се ојачају и напредују снажне и одрживе руралне средине које ће као такве моћи да буду носиоци развоја Фрушкогорско-дунавског региона.

Настала као удружење равноправно заступљеног пословног, цивилног и јавног сектора, ЛАГ ФГД ће кроз Локалну стратегију руралног развоја свог подручја охрабривати и подржавати пројекте који су складу са приоритетима ЛСРР истовремено укључујући иновативност, одрживост и јачање руралне заједнице.

Покривајући подручје три општине Беочин, Шид и део Бачке Паланке Локална акциона група Фрушка гора-Дунав је одговорна за израду и спровођење Локалне стратегије руралног развоја кроз суделовање и повезивање у ЛЕАДЕР пројектима, прикупљању средстава и њиховој правилној расподели према намени за коју су добијена, а све у циљу унапређења квалитета живота у руралном подручју ове три општине.

Удружење је основано и активно од јуна 2015. године. ЛАГ ФГД покрива подручје од 918,6 км² и простире се делом Фрушке горе са једне стране и реком Дунав са друге стране. Крај је изузетно плодан и погодан за виноградарство, воћарство и пчеларство, али исто тако има и богату културно-историјску баштину.

Сврха формирања ЛАГ-а је покренути и пружити помоћ члановима удружења да размишљају о дугорочном потенцијалу свог руралног подручја. ЛАГ ФГД делује у циљу јачања привредног окружења, побољшању културно-историјске баштине, јачању капацитета запошљавања.

Наши циљеви су:

  • Људи
  • Умреженост
  • Пословност и професионалност
  • Стварање пословних прилика
  • Сарадња