РАЗМЕНА ИСКУСТВА У МЕРИ ЛИДЕРА У СРБИЈИ И ФРАНЦУСКОЈ

26.05.2021. у Београду састанак представника делегације Министарства пољопривреде Француске са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и представницима Мрежа локалних акционих група Србије. Мрежу ЛАГ-а представљали су Сандра Мацура (ЛАГ Фрушка Гора – Дунав) и Бојан Ковач (ЛАГ Срче Бачка), председник Мреже.

Thibaut Guignard, председник ЛИДЕР мреже Француске, Винсент Булестеикс и Мари-Лука Гхиб представници Министарства пољопривреде са другим делегацијама, пренели су искуства Француске у спровођењу ЛИДЕРског приступа и формирању и радних ЛАГ-а као и тренутно стање руралног развоја мере у Европској унији. Према речима господина. Guignard, Француска је започела имплементацију ЛИДЕРског приступа 1993 године, када је основано 60 LAG-а. Данас 80 % територије Француске покривају ЛАГ-ови, има 339 локалних акционих група чији су буџети по циклусу финансирања пројекта 3 милиона евра. Новац добијен од државних и ЕУ фондова ЛАГ користе за реализацију пројеката усвојених стратегија плод активног учешћа локалних актера у руралном окружењу.Слободан Живановић је пред Министарством пољопривреде представио тренутно стање ЛИДЕРСКОГ приступа у Србији, изјавио да је до сада формирано 21 ЛАГ-а, чије стратегије локалног руралног развоја оцењује Министарство, и да држава својим програмом од мера подржаних формирање организација и развој њихових стратегија.

Бојан Ковач, у фебруару ове године састао се са седам ЛАГ-ова присутних формирао је мрежу Србије, чији је циљ између осталог промоција ЛИДЕРских приступа у Србији и укључујући што више локалних актера у деловима руралног развоја, умрежавања и јавне сарадње, од приватни и цивилни сектор. Искуство Француске, које скоро тридесет година користи ЛИДЕР, свакако ће бити од велике помоћи српским ЛАГ-овима, а сарадња и повезивање са организацијама ЕУ може само да се повећа и додатно унапреди.Овај састанак је још један важан корак у припреми за спровођење ЛИДЕРСКЕ мере, чија је акредитација планирана у оквиру IPARD III програма.

Извор: Мрежа Локалних акционих група Србије