ЛАГ ФГД У БРИСЕЛУ

У оквиру Европске недеље регија и градова која је одржана од 9. до 12. октобра у Бриселу, приређена је панел дискусија на тему LEADER-а у Европи данас на коме су учествовали Сандра Мацура, ЛАГ Фрушка гора – Дунав и Бојан Ковач, ЛАГ Срце Бачке као представници Мреже ЛАГ-ова Србије.
Панел је организован од стране Европске LEADER асоцијације ELARD-а у European Committee of the Regions, а говорници су били представници француске, шпанске и српске LEADER мреже.

Предсдавајући ELARD-а и председник Leader France, Thibaut Guignard, директорка Red Español de Desarrollo Rural (REDR) Maria Jose Murciano и председник Мрежа Локалних акционих група Србије Бојан Ковач поделили су искуства из својих земаља у погледу имплементације LEADER -а, представили примере добре праксе као и личне ставове у вези даљег развоја LEADER приступа у Србији.

У свом обраћању председник Мреже ЛАГ-ова Србије Бојан Ковач говорио је између осталог и о социјалном предузетништву и истакао примере добре праксе рада ЛАГ-ова међу којима је и ЛАГ ФГД са својим пројектом социјалног предузетништва „Произведено у Срему“.

Говорници су такође истакли важност унапређења социјалног капитала и предузетништва у руралним подручјима кроз имплементацију LEADER приступа, а у дијалогу са присутнима су отворена нова питања у вези будућности LEADER-а и како LEADER може да помогне у кохезионој политици ЕУ.

Снимак панел дискусије можете погледати на линку.