ЛАГ ФРУШКА ГОРА – ДУНАВ РЕАЛИЗУЈЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Током 2019. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања је расписало Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалних стратегија руралног развоја. Крајем фебруара 2020.године је ЛАГ ФРУШКА ГОРА-ДУНАВ добио значајна финансијска средства у висини од од 800.000 динара за израду Стратегије руралног развоја, истакла је Снежана Даничић, Председник УО ЛАГ-а.

Регион који ЛАГ обухвата су општине Беочин, Шид и Бачка Паланка. Рок за израду Стратегије са Акционим планом пројеката је 6 месеци, тј, до краја новембра 2020.године. У процесу израде стратешког документа је најважније обухватити пројекте који ће бити од ширег друштвеног значаја за цео регион који обухвата ЛАГ, како би се побољшали услови живота грађана кроз реализацију пројеката које су управо они изабрали као приоритетне и значајне за економски развој. Анимирање, брендирање, промоција пољопривредних производа и заједнички пласман је саставни део пројеката који ће бити као мере и пројекти обухваћени акционим планом спровођења стратешког документа.

Овом приликом позивају се сви грађани са идејама да се јаве ЛАГ-у ФРУШКА ГОРА-ДУНАВ и активно учествују у припреми овог стратешког документа који ће наредне три године одредити циљеве, мере и приоритете.

Прикључите нам се!

Видео: Снежана Даничић, председница ЛАГ ФГД, о изради стратегије руралног развоја